Login:  Hasło:      

 
 
Przykładowa Duża Liga Sportowa
           
 

Przykładowy regulamin ligi

 

1. Celem wprowadzenia rankingu  jest zwiększenie zainteresowania żeglarstwem wśród dzieci i młodzieży,  podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich młodych zawodników i zwiększenie motywacji do sportowej rywalizacji.

2. Kategorie wiekowe Ligi ...............” w klasie optimist:

- Optimist gr A

  • do 15 lat

- Optimist gr B

  • do 9 lat
  • 10 - 12 lat
  • 13-15 lat

3. Punktacja wiekowa zostanie wyłoniona z prowadzonej przez cały rok punktacji open dla grupy B, oraz osobno dla grupy A. Dla każdego zawodnika do klasyfikacja końcowej ligi zaliczane będą maksymalnie 3 najlepsze regaty z wymienionych poniżej imprez:

- Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia (Tarnobrzeg)  termin ...................

- Puchar Ziemi Sądeckiej (Znamirowice)  termin ...................

- Puchar Gór Świętokrzyskich (Kielce) termin ...................

- Puchar Prezydenta Krakowa (Kraków) termin ...................

4. Algorytm obliczania punktów za udział w pojedynczych regatach:

Punkty= punkty dodatnie w odwrotnej kolejności do zajętego miejsca w regatach (np. startuje 49 zawodników; jacht 1 otrzymuje 49 pkt, 2 – 48 pkt; 3-47  pkt; jacht 49 otrzymuje 1 pkt.) Jacht, który wystartował w regatach, ale nie ukończył żadnego wyścigu nie otrzymuje punktu i nie jest również brany do klasyfikacji punktowej, jako startujący w regatach.

5. W regatach z udziałem zawodników nierywalizujących w lidze prowadzona będzie jednolita klasyfikacja generalna. Punkty do ligi przyznawane będą zawodnikom wg zajętego miejsca w regatach w kategorii: open gr B oraz open gr A.

W klasyfikacji końcowej w Lidze wygrywają zawodnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku remisów wygrywa zawodnik, który zdobył większą liczbą punktów w ostatnich regatach zaliczanych do ligi. Jeżeli żaden z remisujących zawodników nie startował w ostatniej imprezie ligi pod uwagę będą brane przedostatnie regaty ligi itd., aż zostanie wyłoniony zwycięzca).

Klasyfikacja końcowa ligi w każdej z kategorii wiekowej będzie dodatkowo podzielona na grupę dziewcząt i chłopców.

6. Organizator regat zaliczanych do ligi zobowiązany jest przesłać wyniki zawodników na adres e-mail .............................. w ciągu 7 dni od zakończenia regat. W przypadku braku wyników w wyznaczonym terminie, regaty nie będą zaliczane do rankingu ligi.

Administrator strony internetowej (Rankman) ligi zobowiązany jest do umieszczenia wyników regat w ciągu 7 dni od momentu otrzymania ich od organizatora.

Po ukazaniu się nowego rankingu na stronie internetowej ligi zawodnicy mają 14 dni na zgłaszanie ewentualnych niezgodności dotyczących wyników ostatnich regat.

7. Zgłoszenie listy zawodników do rywalizacji w ramach ligi dokonuje trener drogą elektroniczną na adres e-mail .....................  Powinno ono zawierać:

  • imię i nazwisko zawodnika
  • datę urodzenia
  • nazwę klubu
  • kategorię: optimist gr A lub B

Warunkiem przystąpienia zawodnika do rywalizacji w lidze ............ jest również dokonanie rocznej opłaty wpisowej w wysokości 20 zł/osobę/sezon. Kwotę tą przekazuje trener bezpośrednio do klubu ............... do kol. .................  Pieniądze zebrane od zawodników przeznaczone będą na zakup medali, pucharów oraz dyplomów dla uczestników ligi.

Wyniki danego zawodnika zaliczane będą do Ligi .......... od momentu otrzymania listy zgłoszeniowej zawodników do ligi oraz przekazania pieniędzy.

8. Zakończenie rywalizacji w Lidze .......... nastąpi ................ w ...................o godz.............

9. Organizatorem Ligi ................. jest ........................

10.  Wszelkie sprawy sporne wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga kol. ......................e-mail: ...............

 

 
           
           
             
    Copyright©  LigiSportowe.pl  

stat4u