Login:  Hasło:      

 
 
           
 

Regulamin - POŁUDNIOWA LIGA Optimista 2014

 

1. Celem wprowadzenia rankingu  jest zwiększenie zainteresowania żeglarstwem wśród młodzieży,  podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich młodych zawodników i zwiększenie motywacji do sportowej rywalizacji.

2. Południowa Ligi Ptimista 2014 (PLO) prowadzona jest w kategoriach:

 •  Optimist gr. A - (dziewczęta/chłopcy)
 •  Optimist gr. B - (Dziewczęta/chłopcy): do 9 lat, 10-11 lat, 12-13lat, 14-15 lat

3. Punktacja zostanie wyłoniona z prowadzonej przez cały rok punktacji open dla grupy Optimist gr. A , oraz osobno dla grupy Optimist gr. B. Dla każdego zawodnika do klasyfikacji końcowej ligi zaliczanych będzie maksymalnie 5 najlepszych regat z wymienionych poniżej imprez:

 •  Puchar Nysy - (23-25.05.2014)
 •  Puchar Burmistrza Pszczyny (20-22.06.2014)
 •  Kacper Sailor - Poraj (27-29.06.2014)
 •  XX Puchar Beskidów - jez. Żywieckie (5-7.09.2014)
 •  Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski (12-14.09.2014)
 •  Puchar Ziemi Sądeckiej (20-21.09.2014)
 • Puchar Gór Świętokrzyskich - Cedzyna (27-28.09.2014)

4. Algorytm obliczania punktów za udział w pojedynczych regatach:

 •  1 miejsce     ilość punktów = ilość startujących +3
 •  2 miejsce     ilość punktów = ilość startujących +1
 •  3 miejsce     ilość punktów = ilość startujących - 1
 •  4 miejsce     ilość punktów = ilość startujących - 3
 •  5 miejsce     ilość punktów = ilość startujących - 4
 •  6 miejsce     ilość punktów = ilość startujących - 5
 •  7 miejsce     ilość punktów = ilość startujących - 6
 •  itd.
 •  Zawodnik, który wystartował w regatach, ale nie ukończył żadnego wyścigu nie otrzymuje punktu i nie jest również brany do klasyfikacji punktowej, jako startujący w regatach.

5. W regatach z udziałem zawodników nierywalizujących w lidze prowadzona będzie jednolita klasyfikacja generalna. Punkty do ligi przyznawane będą zawodnikom wg zajętego miejsca w regatach w kategorii: Optimist gr. A oraz open Optimist gr B.

W klasyfikacji końcowej w Lidze wygrywają zawodnicy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku remisów liczą się najwyżej punktowane regaty z cyklu PLO. Jeżeli to nie wyłoni zwycięzcy liczą się następne itd.

Klasyfikacja końcowa ligi w każdej z kategorii będzie dodatkowo podzielona na grupę dziewcząt i chłopców.

6. Organizator regat zaliczanych do ligi zobowiązany jest przesłać wyniki zawodników na adres e-mail info@ligisportowe.pl w ciągu 7 dni od zakończenia regat. W przypadku braku wyników w wyznaczonym terminie, regaty nie będą zaliczane do rankingu ligi.

Administrator strony internetowej (Rankman) ligi zobowiązany jest do umieszczenia wyników regat w ciągu 6 dni od momentu otrzymania ich od organizatora.

Po ukazaniu się nowego rankingu na stronie internetowej ligi zawodnicy mają 7 dni na zgłaszanie ewentualnych niezgodności dotyczących wyników ostatnich regat.

7. Zgłoszenie zawodnika do rywalizacji w ramach ligi należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: marian.k_a@interia.pl lub bezpośrednio do kol. Mariana Krupy. Powinno ono zawierać:

 •  imię i nazwisko zawodnika
 •  datę urodzenia
 •  nazwę klubu
 •  kategorię:  Optimist gr. A - (dziewczęta/chłopcy),  Optimist gr. B - (Dziewczęta/chłopcy): do 9 lat, 10-11 lat, 12-13lat, 14-15 lat

Warunkiem przystąpienia zawodnika do rywalizacji w Południowej Lidze Optimista 2014 jest również dokonanie rocznej opłaty wpisowego w wysokości 10 zł/osobę/sezon. Kwotę tą należy przekazać bezpośrednio do kol. Mariana Krupy.  Pieniądze zebrane od zawodników przeznaczone będą na zakup pucharów oraz dyplomów dla uczestników ligi.

Wyniki danego zawodnika zaliczane będą do PLO od momentu otrzymania zgłoszenia do ligi oraz przekazania pieniędzy.

8. Zakończenie rywalizacji w Południowej Lidze Optimista 2014 nastąpi w Cedzynie na zakończeniu regat o "Puchar Gór Świętokrzyskich" w dniu 28.09.2014 ok. godz 15.00

9. Organizatorem Południowej Ligi Optimista 2014 jest kol. Marian Krupa e-mail: marian.k_a@interia.pl

10. Ranking PPO prowadzi kol. Janusz Kasiak e-mail info@ligisportowe.pl

11. Wszelkie sprawy sporne wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga kol. Marian Krupa e-mail: marian.k_a@interia.pl

 
           
           
             
    Copyright©  LigiSportowe.pl  

stat4u